O Pracowni

Medyczne Centrum Diagnostyczne Voxel w Warszawie to placówka świadcząca szeroki zakres usług w dziedzinie diagnostyki obrazowej na najwyższym poziomie. Oprócz pełnego wachlarza rutynowych badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR), placówka realizuje również specjalistyczne badania narządowe.

Obszarami szczególnego zainteresowania w których ośrodek się specjalizuje się i posiada wyjątkowe doświadczenie, są nieinwazyjna diagnostyka serca i układu krążenia, oraz nowoczesna diagnostyka onkologiczna.

Badania te obejmują między innymi: • tomografię komputerową serca i tętnic wieńcowych (koronarografia TK) • rezonans magnetyczny serca • mpMRI gruczołu krokowego (wieloparametryczny rezonans gruczołu krokowego według wytycznych PI-RADS

Realizujemy badania w ramach NFZ oraz badania prywatne.


Jakie badania specjalistyczne wykonujemy

Tomografia tętnic wieńcowych (KORONAROGRAFIA)

Kiedy warto rozważyć wykonanie badania serca metodą tomografii komputerowej?

 1. W celu wykluczenia choroby wieńcowej u pacjentów z umiarkowanym i małym ryzykiem jej wystąpienia.
 2. U pacjentów, u których wykonanie innych testów diagnostycznych nie pozwoliło na postawienie jednoznacznego rozpoznania (SPECT, próba wysiłkowa), zwłaszcza gdy dolegliwości pacjenta są nietypowe.
 3. W monitorowaniu pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (nikotynizm, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wiek, podwyższony poziom cholesterolu). Szczególną grupą wymagającą kontroli są osoby cierpiące na cukrzycę, u których choroba wieńcowa może przebiegać bezobjawowo lub z osłabieniem objawów.
 4. Dla kontroli stanu i drożności pomostów wieńcowych (by-pass).
 5. Przy kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych.
 6. Przed zabiegiem ablacji.
 7. U osób które odmawiają wykonania klasycznej koronarografii.
 8. W przypadku podejrzenia anomalii tętnic wieńcowych (m.in. u sportowców).
 9. W celu dokładnej oceny morfologii oraz funkcji serca u pacjentów z obniżeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (kardiomiopatie), którzy mają przeciwwskazania do badania serca metodą MR.

Przewaga badania tk tętnic wieńcowych nad klasyczną koronarografią?

 1. Niska inwazyjność– badanie trwa 5-10 sekund, nie wymaga bezpośredniego wprowadzania cewnika do serca , środek kontrastujący podawany jest jedynie przez wenflon założony do żyły odłokciowej, podobnie jak przy każdym innym badaniu metodą TK.
 2. Możliwość oceny jakościowej blaszek miażdżycowych oraz ich potencjalnej stabilności czy ewentualnego ryzyka pęknięcia.
 3. Jednoczesna ocena anatomii i funkcji mięśnia sercowego.
 4. Diagnostyka sąsiadujących z sercem struktur, bez dodatkowej dawki promieniowania RTG.

Rezonans magnetyczny serca

KIEDY WYKONUJEMY BADANIA SERCA METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO:

 • W ocenie funkcji mięśnia sercowego, jego morfologii i anatomii.
 • pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego lub jego dysfunkcją (ocena przyczyny       niedokrwienna, pozapalna, o nieustalonej etiologii).
 • U osób zakwalifikowanych do zabiegu (angioplastyka, pomosty wieńcowe) – ocena      żywotności.
 • W ocenie uszkodzenia mięśnia sercowego po przebytym zawale .
 • U osób z wadami zastawkowymi.
 • Przy podejrzeniu guza lub skrzepliny w jamach serca.
 • Przed zabiegami ablacji.
 • W przypadku kardiomiopatii przerostowej (m.in. sportowcy).
 • W chorobach osierdzia.

mpMRI rezonans magnetyczny gruczołu krokowego

BADANIE GRUCZOŁU KROKOWEGO METODĄ MR WYKONUJEMY W CELU:

 • Określenia stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego – z oceną regionalnych węzłów chłonnych oraz ewentualnego naciekania sąsiadujących struktur.
 • Doboru odpowiedniego rodzaju terapii na podstawie wykonanego badania mpMR.
 • Monitorowania pacjentów z grup niskiego, średniego i wysokiego ryzyka.
 • Oceny gruczołu krokowego u pacjentów po przeprowadzonym leczeniu, u których stwierdza się ponowny wzrost poziomu PSA w surowicy krwi.
 • Dalszej diagnostyki u pacjentów z podejrzeniem obecności raka gruczołu krokowego, pomimo ujemnych biopsji wykonanychpod kontrolą MR.

Biopsja fuzyjna gruczołu krokowego

JEST NAJDOKŁADNIEJSZA METODA DIAGNOSTYKI RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

Cel biopsji fuzyjnej?

Leczenie raka gruczołu krokowego (prostaty) może być rozpoczęte jedynie w oparciu o wynik mikroskopowego badania histopatologicznego. Biopsja fuzyjna z największym prawdopodobieństwem pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie raka prostaty.

Czym różni się biopsja fuzyjna od klasycznej biopsji prostaty?

Klasyczna biopsja prostaty posiada wiele ograniczeń. Około 70% ognisk raka prostaty jest niewidocznych w badaniu USG.

Z tego powodu klasyczna biopsja prostaty jest w większości przypadków poszukiwaniem „na ślepo” obszarów rozrostu złośliwego. Ocenia się, że w ten sposób pomija się nawet do 47% ognisk nowotworowych.

Metodą przezwyciężającą to ograniczenie jest biopsja fuzyjna gruczołu krokowego. Polega ona na wcześniejszym uwidocznieniu obszarów podejrzanych o obecność raka w badaniu rezonansem magnetycznym (mpMRI). Technika umożliwiająca nałożenie obrazów rezonansu magnetycznego, na obrazy USG w czasie rzeczywistym (fuzja obrazów), pozwala na precyzyjne wyznaczenie miejsc pobrania materiału.


Zespół 

dr n.med. Tomasz Bulski,
lek. med. Leszek Piasecki

KIEROWNICY MEDYCZNI

Elżbieta Stachura

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY


Jak dojechać

Pracownia mieści się w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „Cepelek” – wejście do Pracowni jest od ul. Wilczej 74, blok C, II piętro

Dojazd liniami: 10, 17, 33, 41, 159

Wykonywane badania

 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Biopsja fuzyjna

Kontakt do pracowni

Adres:

Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Jak dojechać

Rejestracja:

K: 601 220 714
T: (22) 494 36 15,
M: mr.warszawa@voxel.pl
M: tk.warszawa@voxel.pl
F: 22 250 21 95

Godziny otwarcia:

Pn-Nd: 7:00-22:00

Aktualności Zobacz wszystkie