Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

TeleradiologiaCzym jest teleradiologia

Zdalne opisy badań

Teleradiologia jest metodą pracy pole­gającą na przekazywaniu obrazów uzyskanych z badań radiologicznych w celu ich opisania lub skonsultowania w miejscu innym niż miejsce ich wykonania.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku w diagnostyce obrazowej technologii cyfrowych, systemów informatycznych oraz możliwości przesyłu danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

Teleradiologia jest obecnie powszechnie używanym narzędziem w diagnostyce obrazowej. Nie trzeba już udowadniać jej przydatności w codziennej praktyce klinicznej, ważne jest natomiast, aby stosować to narzędzie w sposób możliwie najlepszy i przy zachowaniu wysokich standardów jakości.


Jak przesyłane są badania pomiędzy ośrodkami?

System PACS

W stosowanych przez nas rozwiazaniach badania, niezależnie od rodzaju i aparatu na którym zostały wykonane, są przesyłane z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego (VPN) między ośrodkiem wykonującym badanie, a ośrodkiem je opisującym.

W ośrodku wykonującym obrazy mogą być wysyłane przy użyciu posiadanego już przez pracownię Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) bądź z osobnego serwera zwanego DICOM GATEWAY. W komunikacji między serwerami jednostki wysyłającej i opisującej może pośredniczyć serwer centralny, który w wypadkach losowych jest w stanie przekierować badanie do innej jednostki. Wszystkie przesyłane obrazy są szyfrowane.


Współpraca

W ramach współpracy zapewniamy:

  • Pomoc techniczną w zakresie konfiguracji sprzętu i urządzeń diagnostycznych (TK, MR i inne) dla potrzeb teleradiologii
  • Dostarczenie niezbędnych urządzeń do utworzenia połączenia z naszymi pracowniami opisowymi (router, komputer, skaner dokumentów tekstowych)
  • Instalację i konfigurację oprogramowania do teletransmisji
  • Szkolenia personelu w zakresie obsługi systemów teleradiologicznych
  • Szkolenia personelu z zakresu połączeń telekonferencyjnych
  • Doradztwo specjalistów w zakresie organizacji przepływu danych w pracowni
  • Optymalizację protokołów akwizycji danych obrazowych na urządzeniach TK i MR przez naszych radiologów
  • Doradztwo w zakresie wyboru łącza i konfiguracji dostępu do sieci publicznej

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

teleradiologia@voxel.pl