Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Pakiet onkologiczny
Współpraca

Szybka Terapia Onkologiczna

VOXEL S.A.  serdecznie zaprasza do współpracy Świadczeniodawców realizujących diagnostykę w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Oferujemy badania metodą:

TK

tomografii komputerowej

MR

rezonansu magnetycznego

PET-TK

pozytonowej tomografii emisyjnej

SPECT

tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów

Gwarantujemy:

Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną

Wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt medyczny

Terminowość i kompleksowość świadczeń

Krótki czas
realizacji badań wraz z opisem


Karta DILO

Bezpłatne badania PET/TK

Świadczeniodawca, który przeprowadził pogłębioną diagnostykę onkologiczną na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego może ją rozliczyć z wykorzystaniem pakietu pogłębionej diagnostyki oraz produktów do sumowania  na zasadach określnych w załączniku nr 5c do zarządzenia Nr 182/2019/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Produkty do sumowania w ramach diagnostyki onkologicznej

Kod Nazwa produktu do sumowania Wartość punktowa Uwagi
5.31.00.0000022 Z22 Świadczenia zabiegowe – grupa 22 1924
  • na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
  • do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej
5.10.00.0000103 pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I 2795
  • za jedno badanie
  • grupa I obejmuje radiofarmaceutyki: 18F-FDG, 18F-NaF
  • do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki pogłębionej z wyłączeniem diagnostyki nowotworu płuca (Pakiet klatki piersiowej) gdzie podlega wykazaniu z pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej
5.10.00.0000104 pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II 4142
  • za jedno badanie
  • grupa II obejmuje inne radiofarmaceutyki: zarejestrowane w Polsce 18F-cholina (18-fluorocholina) lub nie zarejestrowane w Polsce a sprowadzane w trybie importu docelowego lub produkowane na potrzeby własne przez laboratorium świadczeniodawcy zgodnie z prawem atomowym
  • do wykazania wyłącznie z odpowiednim pakietem diagnostyki pogłębionej, z wyłączeniem diagnostyki nowotworu płuca (Pakiet klatki piersiowej) gdzie podlega wykazaniu z pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej

Oznacza to, że Pacjent z kartą DILO może mieć zlecone np .badanie PET w toku diagnostyki pogłębionej, które Świadczeniodawca samodzielnie rozliczy w ramach umowy z NFZ. Świadczeniodawca, który nie posiada w swojej strukturze pracowni PET/TK może zlecić wykonanie badania PET jednostce zewnętrznej na podstawie zawartej umowy. Zapraszamy do kontaktu zarówno podmioty medyczne jaki i lekarzy.

W celu uzyskania bliższych informacji  prosimy o kontakt z Działem Medycznym VOXEL S.A.


Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Agata Morawska
a.morawska@voxel.pl
12 359 98 10