Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Radiofarmaceutyki

Produkujemy 4 radiofarmaceutykiNasze produkty lecznicze

V-PET (18F-fludeoksyglukoza (FDG))

Podstawowy radiofarmaceutyk PET o uniwersalnym zastosowaniu m.in. w onkologii i chorobach zapalnych. Ok. 90% badań PET/TK w Polsce wykonuje się z użyciem FDG.

FCH (18F-fluorocholina)

Radiofarmaceutyk PET grupy II stosowany w diagnostyce wznowy lub przerzutów raka gruczołu krokowego oraz lokalizacji zmian potwierdzonego dobrze zróżnicowanego raka wątrobowokomórkowego, ich charakteryzacji i stopniowaniu.

V-NaF (18F-fluorek sodu)

Radiofarmaceutyk PET stosowany do wykrywania przerzutów nowotworowych do kości.

V-Ga68 (68Ga-galu chlorek)

Prekursor radiofarmacutyku stosowany do znakowania zgodnych z nim zestawów radiofarmaceutycznych np. DOTATATE, DOTATOC w diagnostyce nowotworów neuroendokrynnych lub PSMA w diagnostyce raka prostaty. Jest otrzymywanym w cyklotronie ekwiwalentem 68Ga-galu uzyskiwanego z trudno dostępnych generatorów Ge/Ga.

Planowane jest poszerzenie portfolio o najnowocześniejsze specjalistyczne radiofarmaceutyki stosowane w onkologii. W najbliższych latach wprowadzone także będą prekursory oparte na innych izotopach metalicznych (64Cu, 61Cu, 89Zr), które już obecne dostępne są do celów naukowych z obszaru Life Science.


Nasza technologia

Voxel jest polskim wytwórcą radiofarmaceutyków w dwóch cyklotronach zlokalizowanych w Krakowie i w Warszawie.

Radiofarmaceutyki to związki chemiczne zawierające izotopy promieniotwórcze, wykorzystywane w diagnostyce i terapii medycznej, szczególnie w onkologii, kardiologii i neurologii.

Dzięki własnej produkcji, Voxel jest kluczowym podmiotem wykonującym świadczenia z zalresu tomografii pozytonowej (PET).

Radiofarmacuetyki diagnostyczne PET zawierają krótkożyciowe izotopy promieniotwórcze, które mogą być dostarczone w promieniu kilku h drogi od miejsca ich wytwarzania. Voxel posiadając dwa cyklotrony jest w stanie dostarczać radiofarmaceutyki na terenie całej Polski do lokalnych szpitali i placówek medycznych, zapewniając precyzyjne i skuteczne narzędzie diagnostyczne dla pacjentów.

Dotrzymywanie kroku postępowi technologicznemu było zawsze priorytetem firmy.
Obecnie stosowane cyklotrony zostały poddane modernizacji i ulepszeniu do ich najwyższych wersji. Wykorzystujemy najbardziej efektywne procesy syntezy radiofarmaceutyków.

Voxel stosuje unikalne technologie zwiększające bezpieczeństwo wytwarzanych produktów leczniczych, takie jak terminalną sterylizację produktów oraz biodekontaminację VHP stosowanych izolatorów.

Posiadamy także, co nieczęsto spotykane wśród wytwórców radiofarmaceutyków, swoje laboratorium mikrobiologiczne, które poza obsługą własnych potrzeb, świadczy także usługi komercyjne.

Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w technologii tarczy ciała stałego służącej do efektywnej produkcji izotopów metalicznych, co włącza nas w ścisłą technologiczną elitę w Europie.

Dzięki tym osiągnięciom jesteśmy ośrodkiem referencyjnym i szkoleniowym dla firm GEHC oraz Comecer.


Historia

W 2008 roku Voxel podjął decyzję o włączeniu diagnostyki PET/TK do głównych kierunków działalności. W roku 2009 uzyskano dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4 POIG: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, dla projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych”. W 2010 roku uruchomiono pracownię PET/TK w Łodzi. Od tego czasu uruchomiono dodatkowe 6 pracowni PET/TK, a Voxel stał się jednym z czołowych świadczeniodawców w tym zakresie w Polsce.

Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków Voxel S.A. zostało uruchomione w rekordowym czasie w grudniu 2011 roku przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Inwestycja ta, oparta na najwyższej, światowej jakości technologii, obejmowała także uruchomienie jednego z najnowocześniejszych w kraju ośrodków diagnostyki obrazowej PET-TK-MR. Dzięki tej inwestycji Kraków uzyskał pierwsza pracownię PET i uruchomiony został drugi w Polsce ośrodek komercyjnej produkcji radiofarmaceutyków dla diagnostyki PET.

Już jesienią 2012 r. Voxel uzyskał zezwolenie na wytwarzanie i rozpoczął dostarczanie FDG do swoich ośrodków PET w Polsce. W lipcu 2013 r. uzyskaliśmy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, co umożliwiło zdobycie kontraktów na komercyjne dostawy do wielu ośrodków medycyny nuklearnej w Polsce.

W 2016 r. uzyskaliśmy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na pierwszy własny produkt radiofarmaceutyczny, a obecnie mamy ich w portfolio cztery.
Prowadzimy intensywny rozwój nowych produktów, wykorzystując dofinansowanie z grantów europejskich i krajowych.

Uruchomiliśmy także hurtownię radiofarmaceutyków, dysponujemy odpowiednimi zezwoleniami na ich transport. Dzięki temu jesteśmy w pełni niezależni jako wytwórca i dostawca. Możemy dostarczać radiofarmaceutyki każdemu odbiorcy na terenie naszego kraju.


Nasz zespół

Doświadczenie procentuje

W naszym centrum zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu. Stale podnoszą swoje umiejętności dzięki regularnym szkoleniom i uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach. Jako firma medyczna z wieloletnim doświadczeniem w obszarze diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej, dysponujemy wyjątkową kadrą medyczną i techniczną. Chętnie dzielimy się doświadczeniem z naszymi partnerami, rozumiemy ich potrzeby i potrafimy się do nich dostosować. Gwarantujemy nie tylko dostawę najwyższej jakości produktu, ale także wsparcie i pomoc w organizacji i skutecznym prowadzeniu badań w ośrodkach diagnostycznych.