Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Diagnostyka

Diagnostyka w GK Voxel to świadczenie usług wysokospecjalistycznej
diagnostyki obrazowej, usług teleradiologicznych, badań klinicznych,
produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków.

Opis segmentu

Diagnostyka w GK Voxel

Segment obejmujący podstawową działalność gospodarczą Voxel, Scanix i Rezonansu Powiśle

Diagnostyka w GK Voxel to świadczenie usług wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (w tym badań refundowanych, komercyjnych oraz wykonywanych na rzecz pacjentów prywatnych), usług teleradiologicznych, badań klinicznych/farmaceutycznych, produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków (przez Voxel).


Przychody ze sprzedaży

Struktura przychodów

88%

Udział Voxel S.A. pod względem przychodów ze sprzedaży

Powyższy wykres przedstawia strukturę (według udziału wartościowego) przychodów ze sprzedaży spółki Voxel wg typów badań w roku 2022. 

Kluczowe przychody

Kluczowe przychody w segmencie diagnostycznym realizowane są z badań MR, TK, i PET TK 

MR

Rezonans
magnetyczny

TK

Tomografia
komputerowa

PET-TK

Pozytonowa tomografia
emisyjna

PPoniższy wykres przedstawia liczbę badań TK, MR i PET-TK wykonanych w latach 2015-2022 w Voxel, Rezonans Powiśle i SCANIX

Liczba wykonanych badań (tys.) 


Rodzaj badań

Badania refundowane i komercyjne

W ramach badań refundowanych wykonujemy badania realizowane na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Badania komercyjne są realizowane na rzecz szpitali publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych – które realizują kontrakty z NFZ oraz na rzecz podmiotów świadczących komercyjnie usługi ochrony zdrowia.

Więc informacji na temat działalności poszczególnych obszarów w ramach segmentu diagnostyka

Badania kliniczne

Medycyna nuklearna

Radiofarmaceutyki