Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Badania SPECT

Nowoczesna metoda diagnostyczna

Rodzaje badań SPECT

Badania SPECT stosuje się w diagnostyce chorób kości, nerek, układ nerwowego, serca i naczyń, tarczycy, wątroby. Należy jednak wymienić inne grupy patologii, w których badania izotopowe również posiadają swoje zastosowanie:

 • Scyntygrafia kości – przerzuty nowotworowe, zapalenie, zwyrodnienia, inne
 • Scyntygrafia tarczycy, ocena jodochwytności
 • Scyntygrafia serca – diagnostyka choroby wieńcowej, kwalifikacja do zabiegów inwazyjnych, wskazań do diagnostyki inwazyjnej szczególnie u chorych po zabiegach PCI, CABG. Amyloidoza serca.
 • Scyntygrafia mózgu – badanie DATSCAN w diagnostyce choroby Parkinsona, różnicowanie drżenia
 • Scyntygrafia hormonalnie czynnych guzów przewodu pokarmowego (carcinoid, gastrinoma, insulinoma)
 • Scyntygrafia krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Scyntygrafia nowotworów pierwotnych i przerzutowych przy pomocy przeciwciał monoklonalnych i innych znaczników onkofilnych (o powinowactwie do guzów).
 • Scyntygrafia przełykowego zarzucania 
 • Scyntygrafia nerek: ocena filtracji kłębuszkowej dla każdej nerki indywidualnie
 • Scyntygrafia przytarczyc: lokalizacja gruczolaka przytarczyc
 • Scyntygrafia rdzenia nadnerczy: nadciśnienie tętnicze wywołane guzem rdzenia nadnerczy
 • Scyntygrafia ślinianek: guzy ślinianek, zaburzenia wydzielania śliny, zwłaszcza jednostronne
 • Scyntygrafia szpiku kostnego: nacieczenie nowotworowe szpiku kostnego, zapalenie szpiku
 • Scyntygrafia uchyłka Meckela: krwawienie z przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci
 • Scyntygrafia węzła wartownika
 • Limfoscyntygrafia
 • Scyntygrafia żołądkowego zarzucania treści dwunastniczej: podejrzenie żółciowego zapalenia żołądka, zwłaszcza u dzieci

Rodzaje badań izotopowych wykonywanych w kardiologii

 • Perfuzja mięśnia sercowego: badanie scyntygraficzne, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, SPECT – obejmuje ocenę ukrwienia serca (rezerwy wieńcowej). 
 • Badanie w kierunku amyloidozy serca – badanie SPECT.
 • Badania PET serca
  Wskazania do badania 
  Ocena żywotności miokardium oraz diagnostyka schorzeń zapalnych takich jak np. sarkooidoza serca, podejrzenie infekcji na sztucznych zastawkach, urządzeniach wszczepialnych. 
 • Poszukiwanie ognisk infekcji – badanie SPECT z użyciem znakowanych leukocytów.
  Wskazania do badania 
  Podejrzenie zapalenia wsierdzia na sztucznych zastawkach, urządzeniach wszczepialnych, diagnostyka gorączki o nieznanej przyczynie. 

  Skierowanie na badanie podczas trwającej hospitalizacji lub przy wypisie, a także z poradni specjalistycznej. 
  Znakowane leukocyty wykorzystuje się również do lokalizacji stanu zapalnego w schorzeniach pozakardiologicznych.

Kardiologia nuklearna

Opis badania perfuzji mięśnia sercowego metodą SPECT

Badanie perfuzji mięśnia sercowego (SPECT serca) jest nieinwazyjną metodą obrazowania obciążeniowego, stosowaną głównie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. 

Metoda jest wysoce przydatna w diagnostyce w kierunku choroby wieńcowej oraz stratyfikacji ryzyka u chorych z rozpoznaną chorobą wieńcową – badanie kwalifikujące do koronarografii i rewaskularyzacji wieńcowej. 

Wskazania do badania

Wskazania do badania zgodnie z wytycznymi ESC/PTK dot. postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej (2013.r.) oraz rewaskularyzacji wieńcowej (2018.r.). 

Badanie polega na ocenie rozmieszczenia o obrębie miokardium radiofarmaceutyku 99mTc-MIBI – substancji znakowanej izotopem promieniotwórczym. Znacznik 99mTc-MIBI (metoksy-izobutylo-izonitryl) na drodze biernej dyfuzji fizjologicznie gromadzi się w mitochondriach komórek prawidłowo ukrwionego serca, proporcjonalnie do lokalnego przepływu krwi w tętnicach wieńcowych. Niedokrwienie upośledza ten proces i skutkuje zmniejszeniem wychwytu znacznika przez mitochondria miocytów. Graficzne przedstawienie tego procesu uzyskuje się przy użyciu gammakamery. 

Możliwość oceny lokalizacji i rozmiaru niedokrwienia w SPECT serca są przydatne do stratyfikacji ryzyka, dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych zabiegów inwazyjnych. 

SPECT serca jest badaniem kwalifikującym do koronarografii i rewaskularyzacji wieńcowej. 

Przebieg badania

Procedura obejmuje dwa etapy: badanie spoczynkowe i badanie obciążeniowe. W zależności od preferencji oba badania mogą być przeprowadzone tego samego dnia lub w czasie dwóch wizyt w zakładzie medycyny nuklearnej. Czas badania to łącznie maksymalnie 5 godzin. Test obciążeniowy obejmuje fizjologiczny wysiłek na bieżni lub obciążenie farmakologiczne – to ostatnie stosuje się u chorych, którzy z jakiegokolwiek powodu nie są w stanie wykonać odpowiedniego wysiłku fizycznego, a także u pacjentów z nieinterpretowalnym zapisem EKG: LBBB, rytm z urządzenia wszczepialnego np. z rozrusznika ICD.

Pacjent dwukrotnie otrzymuje dożylnie radiofarmaceutyk: w czasie spoczynku oraz w czasie obciążenia wysiłkiem/lekiem. Następnie przy użyciu gammakamery metodą tomograficzną dokonuje się rejestracji obrazów, uzyskując mapy rozkładu radioaktywności w mięśniu sercowym. 

Interpretacja badania polega na porównaniu uzyskanych obrazów w obu fazach. Prawidłowy przepływ wieńcowy charakteryzuje się równomiernym gromadzeniem znacznika zarówno w spoczynku, jak i w czasie obciążenia. Zmniejszenie akumulacji 99mTc-MIBI po obciążeniu w skojarzeniu z prawidłowym wynikiem badania spoczynkowego dowodzi odwracalnego niedokrwienia (ryc.1.). Zmniejszony wychwyt znacznika w tym samym obszarze w spoczynku i po obciążeniu świadczy o obecności blizny. 

Ujemna wartość predykcyjna badania SPECT serca jest bardzo wysoka i według danych z literatury wynosi do 98,8% co znaczy, że otrzymanie ujemnego wyniku badania wyklucza możliwość wystąpienia zawału serca i/ lub zgonu sercowego u 98,8% pacjentów poddanych badaniu w okresie średnio od 2 do 5 lat obserwacji.

Wskazania do badania SPECT serca 

SPECT serca jest metodą preferowaną w stosunku do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów po wcześniejszej interwencji wieńcowej: PCI lub CABG. 

W porównaniu z klasycznym testem wysiłkowym EKG, metoda izotopowej oceny perfuzji mięśnia sercowego charakteryzuje się znacznie wyższą czułością: lepszą skutecznością diagnostyczną pod względem wykrywania CAD z istotnymi zwężeniami, dostarczaniem ilościowej oceny i lokalizacji obszarów niedokrwienia oraz możliwością diagnostyki w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w spoczynkowym EKG: np. LBBB, rytm z rozrusznika, gdzie SPECT jest metodą z wyboru.

Przeciwwskazania do badania SPECT serca

Ciąża, znana wcześniej alergia na MIBI. Niewydolność nerek nie jest przeciwwskazaniem do badania izotopowego. 

Interpretacja badania

Obecność dużego obszaru odwracalnego niedokrwienia mięśnia sercowego (>10%) wiąże się z gorszym rokowaniem i pozwala identyfikować pacjentów, u których należy poszerzyć diagnostykę o koronarografię i przeprowadzić rewaskularyzację. Dane procentowe są zawsze podane na wyniku. 

Przygotowanie do badania

 • w dniu badania chory nie powinien spożywać posiłków. Dozwolone jest picie wody. 
 • 24h przed badaniem nie należy spożywać kawy, herbaty, czekolady, produktów typu „cola”, produktów zawierających kofeinę/teinę, również zielonej herbaty i kawy bezkofeinowej. Nie należy spożywać wzdymających potraw i surowych owoców. 
 • możliwie 24h przed badaniem odstawić betabloker, ca-bloker/nitrat. Przed badaniem i w dniu badania należy zażyć stale przyjmowane leki, popijając je wodą. 
 • w dniu badania pacjent zgłasza się do pracowni wyposażony w ok. 0.5l wody oraz tłusty posiłek – służy to przyśpieszeniu eliminacji izotopu z przestrzeni podprzeponowej i lepszemu obrazowaniu serca (np. jogurt, ale nie 0%).
 • test na bieżni – wymagane sportowe obuwie. 
 • dokumentacja kardiologiczna do wglądu. 

Skierowanie i odpłatność

Badanie jest refundowane

Na badanie perfuzji mięśnia sercowego może skierować lekarz specjalista: kardiolog lub lekarz innej specjalności. Pacjent zgłasza się ze skierowaniem, dokumentacją kardiologiczną.

Badanie jest refundowane, jeśli skierowania są wystawione z poradni specjalistycznej posiadającej aktualną umowę z NFZ lub z oddziału szpitalnego w dniu wypisu pacjenta: w epikryzie należy umieścić informację „wydano skierowanie na badanie SPECT serca” a pacjentowi wydać skierowania w formie papierowej lub elektronicznej. Instytucja kierująca nie ponosi kosztów badania. 

Uwaga
Wymagane są 2 skierowania do Zakładu Medycyny Nuklearnej: na badanie spoczynkowe i na badanie obciążeniowe (test wysiłkowy lub farmakologiczny). 


Pracownia kardiologii nuklearnej

Kontakt

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

Pn-Pt: 7:00 – 21:00