Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Radiosynowektomia, izotopowe leczenie stawów

Cel: Kwalifikacja do terapii izotopowej

Izotopowe leczenie stawów

Synowektomia izotopowa jest powszechnie uznaną metodą leczenia zapalenia błony maziowej stawów.

U zdrowej osoby błona maziowa wyścieła wnętrze stawu i produkuje maź. W stanie zapalnym dochodzi do obrzęku, przerostu i zwiększonego ukrwienia błony maziowej oraz nadprodukcji mazi stawowej, co jest przyczyną bólu i ograniczenia ruchomości.

Izotopy promieniotwórcze (Itr – Y90, Erb-Er 169, Rem-Re 186) emitują promieniowanie beta o wysokiej energii, ale jego zasięg w tkankach jest ograniczony do kilku milimetrów. Dzięki temu działa on niemal miejscowo w obrębie stawu. Naświetlenie innych tkanek i całego ustroju jest więc niewielkie. Promieniowanie beta tylko w znikomym stopniu oddziałuje też na otoczenie pacjenta.


Radiosynowektomia

Kwalifikacja do leczenia 

Kwalifikację do leczenia izotopowego przeprowadza lekarz specjalista medycyny nuklearnej na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (POZ), lekarza ortopedy, reumatologa lub innego specjalisty. W naszym ośrodku wszystkie zabiegi terapeutyczne z dostawowym podaniem izotopu wykonywane są w sposób precyzyjny pod kontrolą najnowocześniejszych technik obrazowych (USG i TK) co zapewnia małoinwazyjność zabiegu i zwiększa skuteczność leczenia. Procedury wykonywane są przez lekarzy specjalistów zarówno w zakresie medycyny nuklearnej jak również radiologii i diagnostyki obrazowej.


Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania do leczenia 

Reumatoidalne lub łuszczycowe zapalenie stawu

Wysiękowe zapalenie stawu w przebiegu zmian zwyrodnieniowych

Zapalenie stawu o innej etiologii

Przerost błony maziowej

Przerost błony maziowej po protezowaniu

Zapalenie stawu na tle hemofilii


Przeciwskazania do leczenia

Przeciwskazania bezwzględne

 • ciąża i karmienie piersią


Przeciwskazania względne

 • lokalna infekcja skóry
 • pęknięta torbiel podkolanowa
 • duża niestabilność stawu
 • znaczny ubytek chrząstki stawowej

Ryzyka

Możliwe powikłania terapii 

Leczenie izotopowe na ogół jest dobrze tolerowane, ryzyko powikłań jest bardzo małe, podobne jak po innych iniekcjach dostawowych.


Skuteczność

Skuteczność leczenia 

Efektów terapii można oczekiwać po ok. 2-4 tygodniach po leczeniu.

W przypadku wskazań klinicznych terapia izotopowa może być powtarzana, możliwe jest również podanie izotopu do innego zmienionego chorobowo stawu.

Uwaga!
W razie niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem leczącym lub lekarzem kierującym. 


Procedura

Umówienie wizyty 

Radiosynowektomia jest zabiegiem refundowanym przez NFZ w ramach procedur odrębnie kontraktowanych – placówka kierująca nie podnosi w żadnym stopniu kosztów zabiegu.

Warunkiem przeprowadzenia kwalifikacji i wykonania zabiegu w ramach procedury NFZ jest prawidłowo wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę skierowanie spełniające następujące warunki:

 • placówka ma kontrakt z NFZ na świadczenia zdrowotne
 • skierowanie jest wystawione do pracowni medycyny nuklearnej
 • cel: kwalifikacja do terapii izotopowej

Po pozytywnej kwalifikacji w poradni medycyny nuklearnej pacjent kwalifikowany jest do terapii izotopowej, która jest wykonywana nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ

Jako jeden z nielicznych ośrodków przeprowadzamy terapię izotopową zarówno dużych, średnich jaki i małych stawów.

W celu umówienia badania prosimy o wysłanie skierowania na poniższy adres email: 

pet.katowice@voxel.pl

Masz pytania? Zadzwoń. 

32 701 24 23
32 701 24 21 (do 15:00)


Przygotowanie do badania

Instrukcja postępowania dla pacjentów zakwalifikowanych do podania leczniczej dawki Y90

Zabieg ten polega na precyzyjnym wstrzyknięciu do stawu, w którym występuje stan zapalny, radioizotopu ITR Y90. Lekarz równocześnie podaje lek sterydowy dla zmniejszenia odczynu zapalnego i zwiększenia skuteczności terapii.

Od momentu podania radioizotopu zostanie on jeszcze przez jakiś czas w Pana/Pani organizmie jako środek leczniczy. Promieniowanie jonizujące prawie nie działa poza obrębem leczonego stawu, dlatego nie ma konieczności izolowania się od członków rodziny i innych osób.

W przypadku kobiet karmiących piersią należy zgłosić ten fakt lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej od którego otrzymają panie wytyczne dotyczące czasowego zaprzestania karmienia piersią.

Przygotowanie do leczenia itrem Y90

 1. Pacjent zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej w ustalonym wcześniej terminie
 2. Należy zabrać ze sobą wygodne, luźne ubranie.
 3. W przypadku leczenia stawu kończyny dolnej należy zabrać ze sobą kule pachowe lub łokciowe oraz ewentualnie ortezę pozwalającą na usztywnienie stawu po wykonanym zabiegu.
 4.  Jeżeli była Pani/Pan poddana/y zabiegowi artroskopii to musi być zachowana przerwa co na mniej  6 tygodni.
 5. Jeżeli miała Pani/Pan wykonywaną punkcję stawu zakwalifikowanego do terapii to musi być zachowana przerwa co na mniej 2 tygodnie.

Postępowanie po podaniu Y90 do stawu

 1. Po podaniu dawki leczniczej radioizotopu Y90 pacjent udaje się do domu w towarzystwie osoby towarzyszącej.
 2. Staw poddany zabiegowi powinien zostać unieruchomiony od momentu zakończenia zabiegu co najmniej przez 48 godzin. 
  W przypadku leczenia stawu kończyny dolnej BEZWZGLĘDNIE nie wolno stawać na leczonej kończynie, zginać jej, kucać itd. Przez kolejny tydzień należy unikać nadmiernego obciążania stawu/kończyny w tym wysiłku fizycznego  a także spacerów.
 3. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne można wykonywać najwcześniej  1 miesiąc po zabiegu.
 4. Należy unikać bliskiego/bezpośredniego kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez ok.7 dni
 5. W ciągu pierwszego miesiąca po leczeniu może wystąpić przejściowe nasilenie dolegliwości- ból, obrzęk, zwiększenie wysięku. W przypadku dużego nasilenia objawów zalecamy dalsze oszczędzanie stawu oraz stosowanie zimnych okładów.
 6. Efekty leczenia nie są natychmiastowe- na ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości należy czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 7. Ze względu na wielotygodniowe działanie radioizotopu próby zachodzenia w ciążę można podejmować najwcześniej 4 miesiące po leczeniu, wcześniej należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Możliwe powikłania po podaniu radioizotopu

Radiosynowektomia jest małoinwazyjną metodą leczenia przerostu błony maziowej do którego dochodzi w przebiegu przewlekłego zapalenia stawów jest to procedura  bezpieczne  i dobrze tolerowana ale jak każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko działań niepożądanych i powikłań takich jak:

 • przejściowe nasilenie dolegliwości w obrębie leczonego stawu (zwykle samoistnie ustępuje),
 • łagodne zmiany popromienne skóry w okolicy nakłucia,
 • krwawienie wewnątrzstawowe,
 • zrosty i włóknienie w tkankach miękkich okolicy stawu,
 • infekcja bakteryjna stawu,
 • reakcja alergiczna,
 • zakrzepica żył głębokich związana z unieruchomieniem,
 • wyciek radioizotopu poza jamę stawu, owrzodzenia i martwicę skóry i tkanki podskórnej (występuje rzadko najczęściej wynika z nieprzestrzegania zaleceń odciążenia i unieruchomienia stawu).

Dalsza kontrola

Po leczeniu izotopem promieniotwórczym konieczne są wizyty kontrolne w Zakładzie Medycyny Nuklearnej co kilka tygodni lub miesięcy – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

W razie konieczności leczenie może być powtarzane, możliwe jest także podanie izotopu innego zajętego chorobą stawu.


Instrukcja postępowania dla pacjentów zakwalifikowanych do podania leczniczej dawki Re186

Zabieg ten polega na precyzyjnym wstrzyknięciu do stawu, w którym  występuje stan zapalny, radioizotopu Re186. Lekarz równocześnie może podać lek sterydowy dla zmniejszenia odczynu zapalnego i zwiększenia skuteczności terapii.

Od momentu podania radioizotopu zostanie on jeszcze przez jakiś czas w Pana/Pani organizmie jako środek  leczniczy. Promieniowanie jonizujące prawie nie działa poza obrębem leczonego stawu, dlatego nie ma konieczności izolowania się od członków rodziny i innych osób.

W przypadku  kobiet karmiących piersią należy zgłosić ten fakt lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej od którego otrzymają panie wytyczne dotyczące czasowego zaprzestania karmienia piersią.

Przygotowanie do leczenia Renem Re186

 1. Pacjent zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej w ustalonym wcześniej terminie
 2. Należy zabrać ze sobą wygodne, luźne ubranie.
 3. W przypadku leczenia stawu kończyny dolnej należy zabrać ze sobą kule pachowe lub łokciowe oraz ewentualnie ortezę pozwalającą na usztywnienie stawu po wykonanym zabiegu.
 4. Jeżeli była Pani/Pan poddana/y zabiegowi artroskopii to musi być zachowana przerwa co na mniej  6 tygodni.
 5. Jeżeli miała Pani/Pan wykonywaną punkcję stawu zakwalifikowanego do terapii to musi być zachowana przerwa co na mniej 2 tygodnie.

Postępowanie po podaniu Re186 do stawu

 1. Po podaniu dawki leczniczej radioizotopu Re186 pacjent udaje się do domu w towarzystwie osoby towarzyszącej.
 2. Staw poddany zabiegowi powinien zostać unieruchomiony od momentu zakończenia zabiegu co najmniej przez 48 godzin. 
  W przypadku leczenia stawu kończyny dolnej BEZWZGLĘDNIE nie wolno stawać na leczonej kończynie, zginać jej, kucać itd. Przez kolejny tydzień należy unikać nadmiernego obciążania stawu/kończyny w tym wysiłku fizycznego  a także spacerów.
 3. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne można wykonywać najwcześniej  1 miesiąc po zabiegu.
 4. Należy unikać bliskiego/bezpośredniego kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez ok.7 dni
 5. W ciągu pierwszego miesiąca po leczeniu może wystąpić przejściowe nasilenie dolegliwości- ból, obrzęk, zwiększenie wysięku. W przypadku dużego nasilenia objawów zalecamy dalsze oszczędzanie stawu oraz stosowanie zimnych okładów.
 6. Efekty leczenia nie są natychmiastowe- na ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości należy czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 7. Ze względu na wielotygodniowe działanie radioizotopu próby zachodzenia w ciążę można podejmować najwcześniej 4 miesiące po leczeniu, wcześniej należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Możliwe powikłania po podaniu radioizotopu

Radiosynowektomia jest małoinwazyjną metodą leczenia przerostu błony maziowej do którego dochodzi w przebiegu przewlekłego zapalenia stawów jest to procedura bezpieczne  i dobrze tolerowana ale jak każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko działań niepożądanych i powikłań takich jak:

 • przejściowe nasilenie dolegliwości w obrębie leczonego stawu (zwykle samoistnie ustępuje),
 • łagodne zmiany popromienne skóry w okolicy nakłucia,
 • krwawienie wewnątrzstawowe,
 • zrosty i włóknienie w tkankach miękkich okolicy stawu,
 • infekcja bakteryjna stawu,
 • reakcja alergiczna,
 • zakrzepica żył głębokich związana z unieruchomieniem,
 • wyciek radioizotopu poza jamę stawu, owrzodzenia i martwicę skóry i tkanki podskórnej (występuje rzadko najczęściej wynika z nieprzestrzegania zaleceń odciążenia i unieruchomienia stawu).

Dalsza kontrola

Po leczeniu izotopem promieniotwórczym konieczne są wizyty kontrolne w Zakładzie Medycyny Nuklearnej co kilka tygodni lub miesięcy – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

W razie konieczności leczenie może być powtarzane, możliwe jest także podanie izotopu innego zajętego chorobą stawu.


Instrukcja postępowania dla pacjentów zakwalifikowanych do podania leczniczej dawki Er169

Zabieg ten polega na precyzyjnym wstrzyknięciu do stawu, w którym występuje stan zapalny, radioizotopu Er169. Lekarz równocześnie może podać lek sterydowy dla zmniejszenia odczynu zapalnego i zwiększenia skuteczności terapii.

Od momentu podania radioizotopu zostanie on jeszcze przez jakiś czas w Pana/Pani organizmie jako środek leczniczy. Promieniowanie jonizujące prawie nie działa poza obrębem leczonego stawu, dlatego nie ma konieczności izolowania się od członków rodziny i innych osób.

lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej od którego otrzymają panie wytyczne dotyczące czasowego zaprzestania karmienia piersią.

Przygotowanie do leczenia Erbem Er169

 1. Pacjent zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej w ustalonym wcześniej terminie
 2. Należy zabrać ze sobą wygodne, luźne ubranie.
 3. W przypadku leczenia stawu kończyny dolnej należy zabrać ze sobą kule pachowe lub łokciowe oraz ewentualnie ortezę pozwalającą na usztywnienie stawu po wykonanym zabiegu.
 4. Jeżeli była Pani/Pan poddana/y zabiegowi artroskopii to musi być zachowana przerwa co na mniej  6 tygodni.
 5. Jeżeli miała Pani/Pan wykonywaną punkcję stawu zakwalifikowanego do terapii to musi być zachowana przerwa co na mniej 2 tygodnie.

Postępowanie po podaniu Er169 do stawu

 1. Po podaniu dawki leczniczej radioizotopu Er169 pacjent udaje się do domu w towarzystwie osoby towarzyszącej.
 2. Staw poddany zabiegowi powinien zostać unieruchomiony od momentu zakończenia zabiegu co najmniej przez 48 godzin. 
  W przypadku leczenia stawu kończyny dolnej BEZWZGLĘDNIE nie wolno stawać na leczonej kończynie, zginać jej, kucać itd. Przez kolejny tydzień należy unikać nadmiernego obciążania stawu/kończyny w tym wysiłku fizycznego  a także spacerów.
 3. Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne można wykonywać najwcześniej  1 miesiąc po zabiegu.
 4. Należy unikać bliskiego/bezpośredniego kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez ok.7 dni
 5. W ciągu pierwszego miesiąca po leczeniu może wystąpić przejściowe nasilenie dolegliwości- ból, obrzęk, zwiększenie wysięku. W przypadku dużego nasilenia objawów zalecamy dalsze oszczędzanie stawu oraz stosowanie zimnych okładów.
 6. Efekty leczenia nie są natychmiastowe- na ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości należy czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 7. Ze względu na wielotygodniowe działanie radioizotopu próby zachodzenia w ciążę można podejmować najwcześniej 4 miesiące po leczeniu, wcześniej należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Możliwe powikłania po podaniu radioizotopu

Radiosynowektomia jest małoinwazyjną metodą leczenia przerostu błony maziowej do którego dochodzi w przebiegu przewlekłego zapalenia stawów jest to procedura  bezpieczne  i dobrze tolerowana ale jak każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko działań niepożądanych i powikłań takich jak:

 • przejściowe nasilenie dolegliwości w obrębie leczonego stawu (zwykle samoistnie ustępuje),
 • łagodne zmiany popromienne skóry w okolicy nakłucia,
 • krwawienie wewnątrzstawowe,
 • zrosty i włóknienie w tkankach miękkich okolicy stawu,
 • infekcja bakteryjna stawu,
 • reakcja alergiczna,
 • zakrzepica żył głębokich związana z unieruchomieniem,
 • wyciek radioizotopu poza jamę stawu, owrzodzenia i martwicę skóry i tkanki podskórnej (występuje rzadko najczęściej wynika z nieprzestrzegania zaleceń odciążenia i unieruchomienia stawu).

Dalsza kontrola

Po leczeniu izotopem promieniotwórczym konieczne są wizyty kontrolne w Zakładzie Medycyny Nuklearnej co kilka tygodni lub miesięcy – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

W razie konieczności leczenie może być powtarzane, możliwe jest także podanie izotopu innego zajętego chorobą stawu.