Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Badanie Tomografii Komputerowej (TK)

Tomografia komputerowa (TK)

Opis badania

Tomografia komputerowa (TK)

Jest metodą diagnostyki obrazowej, w której wielowarstwowe przekroje ciała pacjenta uzyskuje się za pomocą promieni rentgenowskich. Z uwagi na niezwykle wszechstronny zakres zastosowań tomografia komputerowa stała się podstawową metodą obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny. Diagnostykę przy jej zastosowaniu stosuje się m.in. w obrazowaniu urazów, w badaniach głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, do obrazowania narządów wewnętrznych, w tym wątroby, trzustki, nerek, w wykrywaniu zmian nowotworowych oraz krwawień i zatorów. TK służy również do wirtualnej kolonoskopii oraz nieinwazyjnego badania naczyń wieńcowych oraz innych badań angiograficznych.


Przygotowanie do badania

Zalecenia ogólne

Posiłki

Na 4-6 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo (można pić wodę)

Czas trwania

Badanie trwa kilka minut. W tym czasie należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.

Leki

Osoby, które przyjmują na stałe leki, powinny je zażyć tak jak zwykle. Osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie.

Badanie z kontrastem

W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie.

Ubrania

Jeśli w okolicy badanej części ciała są przedmioty mogące zakłócić jakość obrazu diagnostycznego, przed badaniem należy je zdjąć. Są to na przykład: okulary, biżuteria, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

Rejestracja

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną badania w celu wypełnienia ankiet medycznych


Dokumenty

Co należy przynieść na badanie?

  • Dokument tożsamości ze zdjęciem
  • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
  • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań TK wymagających podania środka kontrastowego, które określają wydolność nerek. W przypadku rozpoznanej i leczonej chorobie tarczycy należy również zabrać wyniki TSH (ewentualnie FT3 i FT4). Skierowania na te badania może wydać lekarz kierujący.

Pamiętaj!

Jeśli badanie realizowane będzie w ramach NFZ, do pracowni należy  dostarczyć oryginał skierowania 14 dni roboczych przed planowanym badaniem

Pamiętaj, że możesz również zarejestrować się na badanie online.


Przebieg badania

Jak wygląda badanie TK?

Badanie jest bezbolesne, wykonuje je technik elektroradiolog

Badanie trwa
kilka/kilkanaście minut

Pacjent leży wygodnie, najczęściej na plecach

Badaniu nie towarzyszy
zwiększone natężenie hałasu

W trakcie badania
nie można się poruszać

Po badaniu można wrócić
do codziennych zajęć

Przed badaniem

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego.

​W przypadku niektórych badań TK (np. jamy brzusznej i miednicy małej) podaje się środek kontrastowy, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. Stosuje się zarówno dożylne jak i doustne środki kontrastowe, a także kontrasty dojelitowe w postaci wlewów. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych i rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli wymagane jest doustne podanie kontrastu – należy zgłosić się przynajmniej godzinę do dwóch przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5-2,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie należy wypić powoli i małymi łykami. W przypadku dożylnego podania kontrastu tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon.

Badanie

Większość badań z zastosowaniem tomografii komputerowej przebiega podobnie. Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole i podczas badania pozostaje w pozycji leżącej, najczęściej na plecach (ewentualnie na boku lub na brzuchu) w czasie gdy stół przesuwa się przez pierścień tomografu.

Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon z sąsiedniego pomieszczenia oddzielonego szybą.

Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się z obniżeniem jakości  wyników. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut.

Po badaniu

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren placówki.

Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynów dziennie przez kolejne dwa dni, ponieważ obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

Odbiór wyników

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty, na której nagrane są obrazy tomografii komputerowej wraz z opisem.

Możliwy jest również elektroniczny odbiór wyników.


Kto zleca badanie

Badanie tomografii komputerowej zleca:

Neurolog

w celu wyjaśnienia przyczyny bólów i zawrotów głowy, wykluczenia obecności malformacji naczyniowej, nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego, diagnostyki chorób degeneracyjnych mózgu, w tym demencji, diagnostyki przyczyny bólów kręgosłupa oraz wyjaśnienia innych objawów chorób neurologicznych.

Neurochirurg

w celu diagnostyki podejrzewanych guzów mózgu i kręgosłupa, określenia obecności malformacji naczyniowych, zmian pourazowych i nowotworowych czaszki i kręgosłupa.

Kardiolog lub lekarz chorób wewnętrznych

w celu oceny ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych,  stanu zaawansowania choroby wieńcowej,  morfologii i funkcji serca, oceny morfologii aorty i innych dużych naczyń krwionośnych, wykluczenia wrodzonej czy nabytej wady serca.

Pulmonolog, gastroenterolog

w celu diagnostyki patologi płuc i ścian klatki piersiowej w procesach łagodnych i złośliwych, oceny węzłów chłonnych śródpiersia, diagnostyki przełyku, zatorowości płuc, pylicy płuc, zwłóknień płuc, oceny wątroby, dróg żółciowych, trzustki, żołądka, jelita cienkiego i grubego.

Urolog, ginekolog

w celu diagnostyki patologi nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, macicy i jajników.

Endokrynolog

w celu oceny przysadki mózgowej u osób, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania badania MR przysadki, czy nadnerczy.

Ortopeda

w celu oceny układu kostno – mięśniowego po przebytym urazie i operacji oraz przed planowaną operacją a także w diagnostyce guzów, chorób zwyrodnieniowych, zapaleń kości, w chorobie Pageta i dysplazji włóknistej kości.

Onkolog

w celu zlokalizowania i określenia rozległości procesu nowotworowego, jak również przed planowaną terapią w jej trakcie oraz jako kontrola efektów leczenia.

Chirurg

w celu wykonania diagnostyki ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych jamy brzusznej i miednicy, oraz po urazach tułowia czy klatki piersiowej. Badanie TK jest często wykonywane do określenia stanu dużych naczyń np. aorty, przed planowaną operacją.

Laryngolog

w celu określenia charakteru zmian guzowatych szyi w tym krtani oraz chorób zatok obocznych nosa, jamy nosowej, gardła, uszu i ślinianek.

Okulista

w celu pogłębienia diagnostyki zmian zapalnych, nowotworowych i pourazowych oczodołów.


Niskodawkowa tomografia komputerowa

Niskodawkowa tomografia (TK) klatki piersiowej

Dedykowane jest dla pacjentów spełniających następujące kryteria:

wiek od 50 do 75 lat

długoletnie palenie tytoniu

 nowotworowy wywiad rodzinny dotyczący raka płuca i/lub nowotworów głowy i szyi


Dostępne placówki

Badanie można wykonać w placówkach:


Dokumenty do pobrania

Oświadczenia eWUŚ

W poniższym pliku znajdziesz oświadczenie eWUŚ

W poniższym pliku znajdziesz oświadczenie eWUŚ w przypadku, gdy pacjent posiada opiekuna prawnego lub pełnomocnika ustawowego