Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR)

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR)
jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną.
Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego,
ale naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała.

Opis badania

Rezonans magnetyczny (MR)

To badanie wykorzystujące bardzo silne pole elektromagnetyczne w celu uzyskania szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka. Za pomocą MR uzyskuje się obrazy, które pozwalają na zaawansowaną diagnostykę szeregu problemów medycznych takich jak np.: nowotwory, patologie rozwojowe, udar mózgu, uszkodzenie kręgosłupa, choroby stawów, choroby otępienne.

Rezonans magnetyczny stosuje się m.in. w sytuacjach, gdy konieczne jest pogłębienie diagnostyki i kiedy wynik badania tomografii komputerowej jest niejednoznaczny. Wskazania do wykonania badania MR, zamiast lub oprócz TK, mają związek z rodzajem choroby, wiekiem pacjenta i problemem diagnostycznym.


Przygotowanie do badania

Zalecenia ogólne

Posiłki

Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo (można pić wodę)

Czas trwania

Badanie trwa 15-60 min. W tym czasie należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.

Leki

Osoby, które przyjmują na stałe leki, powinny je zażyć tak jak zwykle. Osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie.

Metalowe przedmioty

Do pomieszczenia MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów, zegarków i innych urządzeń elektronicznych oraz kart kredytowych.

Ubrania

Przed badaniem należy zdjąć takie przedmioty jak: okulary, biżuteria, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

Rejestracja

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną badania w celu wypełnienia ankiet medycznych

Zalecenia dla badań specjalistycznych

Badanie MR z kontrastem

W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie.

Badanie MR głowy i MR oczodołów

Osoby wykonujące badania MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu.


Przeciwwskazania

Bezwzględne

Rozrusznik serca (szczególnie starszego typu), pompa insulinowa, wszczepiony aparat słuchowy, neurostymulatory, klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe, metaliczne ciało w oku

Względne

Metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji, pierwszy trymestr ciąży. O wykonaniu badania decyduje lekarz radiolog. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Pracowni.


Dokumenty

Co należy przynieść na badanie?

  • Dokument tożsamości ze zdjęciem
  • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
  • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, (skierowanie może wydać lekarz kierujący)

Pamiętaj!

Jeśli badanie realizowane będzie w ramach NFZ, do pracowni należy dostarczyć oryginał skierowania 14 dni roboczych przed planowanym badaniem

Pamiętaj, że możesz również zarejestrować się na badanie online.


Przebieg badania

Jak wygląda badanie MR?

Badanie jest bezbolesne, wykonuje je technik radiolog

Badanie trwa
od 15 do 60 minut

Pacjent leży wygodnie, najczęściej na plecach

Badaniu towarzyszy
zwiększone natężenie hałasu.

W trakcie badania
nie można się poruszać

Po badaniu można wrócić
do codziennych zajęć

Przed badaniem

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego.

​W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie. W takim przypadku, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne.  

Badanie

Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do  aparatu skanującego ciało pacjenta.

Personel medyczny  obsługuje skaner i monitoruje badanie z sąsiedniego pomieszczenia oddzielonego szybą.

Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a ewentualne polecenia wydawane są przez mikrofon.

Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie w bezruchu w trakcie wykonywania badań.

Po badaniu

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren placówki.

Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynu dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

Odbiór wyników

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty, na której nagrane są obrazy MR wraz z opisem.

Możliwy jest również elektroniczny odbiór wyników.


Kto zleca badanie

Badanie rezonansu magnetycznego zleca:

Neurolog

w celu diagnostyki mózgu, rdzenia i opon mózgowo-rdzeniowych w przypadku chorób naczyniowych (udarowych), metabolicznych, nowotworowych i zapalnych.

Neurochirurg

w celu dokładnego określenia położenia zmiany nowotworowej w obrębie głowy czy kręgosłupa, planowania sposobu leczenia operacyjnego, różnicowania blizny pooperacyjnej od wznowy nowotworu, poszukiwania ogniska padaczkorodnego, poszukiwania malformacji naczyniowych przed leczeniem chirurgicznym, a także w celu określenia przyczyny rwy kulszowej czy innych zespołów korzeniowych przed leczeniem operacyjnym.

Kardiolog

w celu określenia funkcji i wydolności serca.

Internista, chirurg, pediatra, urolog i ginekolog

w celu diagnostyki chorób wątroby i dróg żółciowych, chorób trzustki, jelita cienkiego i grubego w tym odbytnicy, chorób układu moczowego, prostaty, w diagnostyce przetok okołoodbytniczych, oceny płodu i ciężarnej macicy.

Ortopeda

w celu dokładnej oceny stanu chrząstek, więzadeł i ścięgien stawów barkowych, kolanowych, biodrowych, łokciowych nadgarstka i innych. W uzasadnionych przypadkach ortopeda może skierować pacjenta na badanie MR stawu z dostawowym podaniem środka kontrastowego

Laryngolog

w celu oceny stanu ucha środkowego i wewnętrznego, w diagnostyce szumu usznego, zawrotów głowy, głuchoty, oceny stopnia zaawansowania raka krtani, oceny łagodnych i złośliwych guzów szyi, zatok i ślinianek.

Okulista

w celu dokładnej oceny chorób gałki ocznej, oczodołu i dróg wzrokowych.

Endokrynolog

w celu diagnostyki chorób przysadki mózgowej, nadnerczy i tarczycy.


Badanie dzieci

Rezonans magnetyczny u dzieci

Badania MR u dzieci wymagają odpowiedniego przygotowania dziecka przed badaniem, nadzoru w trakcie badania i opieki po jego zakończeniu. Specyfika tego rodzaju badań sprawia, że są one wykonywane w wyspecjalizowanych ośrodkach wyposażonych w odpowiedni personel, aparaturę oraz warunki techniczne.

Mało które dziecko jest w stanie wytrzymać ponad 30 minut w bezruchu, dlatego w zdecydowanej większości badań u dzieci niezbędna jest pomoc anestezjologa, którego zadaniem jest wprowadzenie dziecka w sen, co pozwoli na przeprowadzenie badania w bezruchu.

Przez okres nawet do dwóch godzin po badaniu, dziecko pozostaje na sali obserwacyjnej pod opieką personelu, aż do momentu całkowitego wybudzenia.

Prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem 32 701 24 00 w celu ustalenia najbliższej pracowni przystosowanej do badania dzieci.


Dostępne placówki

Badanie można wykonać w placówkach:


Dokumenty do pobrania

Oświadczenia eWUŚ

W poniższym pliku znajdziesz oświadczenie eWUŚ

W poniższym pliku znajdziesz oświadczenie eWUŚ w przypadku, gdy pacjent posiada opiekuna prawnego lub pełnomocnika ustawowego