Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Badanie PET-TK

Pozytonowa tomografia emisyjna

Opis badania

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET-TK)

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET, z ang. Positron Emission Tomography), połączona z tomografią komputerową (TK), to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej, stosowana głównie  w onkologii, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych.

Ta innowacyjna metoda pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji i zaawansowania chorób nowotworowych, poszukiwanie ogniska pierwotnego i oraz ocenę ewentualnej wznowy procesu chorobowego. Leczenie pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności zastosowanej radio- lub chemioterapii. przypadku niektórych nowotworów daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co czasem bywa trudne na podstawie innych technik obrazowania.

Poza onkologią metoda PET jest wykorzystywana głównie do badań mózgu, m.in. w diagnostyce schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroby Alzheimera i Parkinsona, w różnych postaciach schizofrenii i padaczki. PET umożliwia też wczesną diagnozę choroby Huntingtona, śledzenie metabolizmu mięśnia sercowego m.in. ocenę jego żywotności, schorzeń układu krążenia oraz stanów zapalnych niejasnego pochodzenia.

Podczas badania wykonywane jest skanowanie PET ciała pacjenta, przedstawiające wychwyt wcześniej podanego pacjentowi preparatu, oraz  tomografię komputerową, obrazującą struktury anatomiczne ciała. Połączenie tych dwóch metod – PET i TK- pozwala na bardzo dokładną ocenę zmian metabolicznych, zachodzących w komórkach, oraz identyfikację ognisk chorobowych i dokładne określenie ich położenia.

W badaniu PET wykorzystuje się fakt, że określonym zmianom chorobowym towarzyszy zmiana metabolizmu niektórych związków chemicznych. Pacjent otrzymuje dożylnie preparat zwany radiofarmaceutykiem, najczęściej jest to fluorodeoksyglukoza znakowana izotopem fluoru-18 (18F-FDG), charakteryzujący się krótkim czasem połowicznego rozpadu, dzięki czemu dawka promieniowania jest bezpieczna.

Metabolizm fluorodeoksyglukozy jest identyczny z  metabolizmem glukozy w naszym ciele i podwyższony w komórkach nowotworowych, co pozwala na zlokalizowanie tkanek chorobowych, nawet jeszcze przed uwidocznieniem się nieznacznych zmian strukturalnych. Wszystkie pracownie Voxel korzystają z własnych zasobów FDG, wytwarzanych w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie, które zapewnia szybką dystrybucję preparatu w ciągu kilku godzin od momentu jego wytworzenia. Centrum jest zlokalizowane w jednym miejscu z nowoczesnym Ośrodkiem PET-TK-MR, co pozwala wykorzystać nowoczesną infrastrukturę obu placówek do działalności badawczo-rozwojowej, w tym nad nowymi technikami obrazowania i do zaawansowanych badań klinicznych


Przygotowanie do badania

Zalecenia ogólne

Dieta

Przez 24 godziny przed badaniem zalecamy dietę niskowęglowodanową. Produkty spożywcze bogate w węglowodany, głównie pieczywo, makarony, ziemniaki, inne produkty zbożowe, należy zastąpić produktami bogatymi w tłuszcz lub białko, m.in. mięso, ryby, jaja, sery. Dieta niskowęglowodanowa zaleca też spożywanie warzyw i owoców z niską zawartością węglowodanów np. sałaty, brokuły, ogórki, szpinak, maliny, orzechy.

Na 6 godzin przed ustalonym terminem badania nie wolno spożywać posiłków oraz żuć gumy. Należy wypić ok 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej, nie smakowej, nie słodzonej.

Jeśli pacjent zażywa przepisane przez lekarza leki dozwolone jest ich przyjęcie o normalnej porze i popicie wyłącznie wodą.

Aktywność fizyczna

Przez co najmniej 24 godziny przed należy unikać forsownych ćwiczeń fizycznych (biegania, gimnastyki itp.)

Zalecenia dla osób z cukrzycą

Leki
Przed badaniem pacjent powinien poinformować personel medyczny o zażywanych lekach i poziomie cukru.  Jeśli badanie jest  przeprowadzane w środku dnia to zaleca się zjedzenie lekkiego śniadania oraz zażycie standardowo przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych.

Posiłki

Na 4 godziny przed badaniem nie należy niczego spożywa oraz nie stosować insuliny. Dozwolone jest wyłącznie picie niegazowanej, niesłodzonej wody.

Poziom cukru we krwi

Przed badaniem mierzony będzie poziom cukru we krwi. Bardzo ważne jest aby poziom glikemii przed badaniem był wyrównany. Zbyt wysokie wartości glikemii są przyczyną powstania artefaktów, niejednokrotnie uniemożliwiają przeprowadzenie badania.


Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania do badania PET-TK

Badanie PET-TK stosowane jest głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych.

Badanie refundowane jest przez NFZ w ściśle określonych przypadkach opisanych na skierowaniu. Przy pozostałych wskazaniach klinicznych możliwe jest odpłatne wykonanie badania PET-TK.

W onkologii badanie umożliwia:

Wczesną identyfikację zmian nowotworowych

Ocenę zaawansowania choroby nowotworowej

Precyzyjne planowanie leczenia

Monitorowanie leczenia

Wczesne określanie skuteczności leczenia

Najszybsze wykrycie wznowy choroby nowotworowej

Przeciwwskazania do badania PET-TK

Ciąża lub brak możliwości wykluczenia ciąży przez pacjentkę

Karmienie piersią – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godziny po podaniu radioznacznika, nie należy podawać dziecku pierwszej uzyskanej porcji pokarmu

Badania nie należy przeprowadzać bezpośrednio po lub w trakcie radioterapii, chemioterapii, po badaniach endoskopowych, operacjach, biopsjach, z wyjątkiem indywidualnych przypadków zgodnie z zaleceniem lekarza

Poziom glukozy powyżej
200 mg%

Brak wskazań klinicznych do badania

Niewłaściwe przygotowanie pacjenta do badania PET-TK


Dokumenty

Co należy przynieść na badanie?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem
 • Oryginał skierowania na badanie czytelnie wypełnione przez lekarza z podpisem i pieczątką
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Około 1,5 l niegazowanej wody mineralnej, które należy wypić zgodnie z instrukcją pielęgniarki

Pamiętaj!

Jeśli badanie realizowane będzie w ramach NFZ, do pracowni należy  dostarczyć oryginał skierowania 14 dni roboczych przed planowanym badaniem

Pamiętaj, że możesz również zarejestrować się na badanie online.


Przebieg badania

Jak wygląda badanie PET-TK?

Przed badaniem

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną badania w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania.
 • Przed badaniem lekarz rozmawia z pacjentem i omawia procedury badania
 • pielęgniarka zakłada wenflon, przez który będzie podawany radiofarmaceutyk i mierzy poziom cukru poprzez nakłucie palca. Wenflon zostanie usunięty po zakończeniu badania

Podawanie izotopu nie jest bolesne i nie powoduje odczuwalnych skutków ubocznych

 • Po aplikacji radiofarmaceutyku pacjent odpoczywa przez ok. 1 godzinę aby podany izotop ulegnie biodystrybucji w ciele. W tym czasie należy ograniczyć rozmowę i wszelkie zbędne ruchy.
 • Brezpośrednio przed badaniem malezy skorzystać z toalety celem opróżnienia pęcherza.
 • Po ok. 1 godzinie  wykonywane jest badanie PET-TK.

Badanie

 • Pacjent przechodzi do pomieszczenia w którym odbywa się obrazowanie
 • Pacjent kładzie się na łóżku, najczęściej na plecach (chyba że istnieją jakieś przeciwskazania)|
 • Badanie trwa ok. 20 min, w czasie których pacjent leży w bezruchu, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników.
 • Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a ewentualne polecenia wydawane są przez mikrofon

Po badaniu

 • Pacjent wraca do domu
 • Podanie radioznacznika nie wpływa negatywnie na samopoczucie, dlatego po badaniu pacjent powinien czuć się dobrze i może opuścić ośrodek, powrócić do normalnie podejmowanych aktywności oraz diety
 • Przez 12 godzin należy zachować dystans w kontaktach z dziećmi, młodzieżą i kobietami w ciąży
 • W ciągu najbliższych godzin należy pić dużo płynów, tak aby ta część radiofarmaceutyku, która pozostaje we krwi, była jak najszybciej wydalona z moczem, przestrzegać zasad higieny, a w szczególności: dwukrotnie spłukiwać muszlę klozetową, wszelkie zabrudzenia moczem dokładnie usuwać oddzielnym kawałkiem papieru toaletowego, który należy rzucić do sedesu i spłukać, po każdej wizycie w toalecie, dokładnie myć ręce w bieżącej wodzie, aby usunąć ewentualne zabrudzenia radioizotopem, przeznaczyć ręcznik do osobistego stosowania

Odbiór wyników

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty, na której nagrane są obrazy tomografii komputerowej wraz z opisem.

Możliwy jest również elektroniczny odbiór wyników.


Dostępne placówki

Badanie można wykonać w placówkach: