O Pracowni

Zakład Medycyny Nuklearnej Voxel w Brzozowie mieści się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie (budynek L). Jest pierwszym i jedynym ośrodkiem realizującym wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową w województwie podkarpackim. Badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK) oraz badania medycyny nuklearnej (SPECT) są najczęściej wykorzystywane w diagnostyce chorób nowotworowych, umożliwiają planowanie leczenia  i monitorowanie jego efektów.


Jakie badania wykonujemy

Badania PET-TK

  • PET z zastosowaniem radiofarmaceutyku FDG
  • PET z zastosowaniem radiofarmaceutyku CHOLINA

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET), (positron emission tomography), połączona z tomografią komputerową (TK), to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej, stosowana głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. Ta innowacyjna metoda umożliwia onkologom na precyzyjne określenie zaawansowania chorób nowotworowych, zlokalizowanie ogniska pierwotnego niektórych nowotworów i ocenę wznowy procesu chorobowego, ewentualnie stopnia jego zaawansowania. Badanie pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności stosowanego leczenia, na przykład w chemioterapii, czy radioterapii i pozwala lekarzom na oszacowanie drobnych zmian lub ewentualną zmianę schematu leczenia, a w niektórych przypadkach nowotworu daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co było trudne na podstawie innych technik obrazowania. 

Badania SPECT

  • scyntygrafia układu kostnego
  • scyntygrafia tarczycy
  • scyntygrafia dynamiczna nerek
  • scyntygrafia znakowanymi leukocytami
  • scyntygrafia receptorów somatostatynowych

Scyntygrafia (badanie izotopowe) jest to obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych radioaktywnymi izotopami, a następnie cyfrowej rejestracji ich rozpadu („badanie pod kamerą”) i graficznym przedstawieniu rozmieszczenia izotopu. Najczęściej używanym radioizotopem jest technet-99m ( 99m Tc) i jod-131 ( 131 I). 

Dzięki scyntygrafii ocenia się wielkość, kształt, położenie, ale także funkcję konkretnego narządu. 
Głównym izotopem wykorzystywanym w diagnostyce jest technet ( 99m Tc) w połączeniu z różnymi farmaceutykami, w zależności od narządu i funkcji, które chcemy zdiagnozować. Czas połowiczego rozpadu (tj. czas, po którym aktywność izotopu zmniejszy się o połowę) dla technetu jest krótki i wynosi 6 godzin. Dawka pochłoniętego promieniowania jest niewielka i mniejsza niż przy wykonywaniu tomografii komputerowej. Nie stosuje się kontrastu, co praktycznie wyklucza możliwość wystąpienia uczulenia oraz negatywnego wpływu na nerki. Badania są bezpieczne. 

Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża. 

Dzięki scyntygrafii ocenia się wielkość, kształt, położenie, ale także funkcję konkretnego narządu.


Zespół 

KIEROWNIK MEDYCZNY

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Wioleta Kipisz

Wykonywane badania

  • PET-TK
  • SPECT
  • Terapia izotopowa

Kontakt do pracowni

Adres:

ul. Ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
Jak dojechać

Rejestracja:

T: 13 444 05 17
M: pet.brzozow@voxel.pl
F: 13 444 05 22
F: 13 432 16 56

Godziny otwarcia:

Pn: 7:30-21:00
Wt: 7:30-21:00
Śr: 7:30 – 15:30
Czw: 7:30-21:00
Pt: 7:30-21:00