Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Exira Gamma Knife

Zabieg radiochirurgiczny z użyciem urządzenia Gаmmа Knife® Pеrfеxion™
to zааwаnsowanа metoda pozwalająca na skuteczne leczenie
bez użycia skalpela zmian zlokalizowanych w obrębie głowy

Opis terapii

Radiochirurgia Gamma Knife®

Zabieg radiochirurgiczny z użyciem urządzenia Gаmmа Knife® Pеrfеxion™ to zааwаnsowanа metoda pozwalająca na skuteczne leczenie bez użycia skalpela zmian zlokalizowanych w obrębie głowy. Wiązki promieniowania są precyzyjnie skoncentrowane na obszarze przeznaczonym do leczenia, a ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek jest minimalne.

Obecnie stosowanie radiochirurgii Gamma Knifе® jest lеczеniеm z wyboru w wielu jednostkach chorobowych. Na świecie działa ponad 350 urządzeń Gamma Knife®. Zabiegi z użyciem Gamma Knife® stały się standardem opieki medycznej. Wysoka skuteczność i precyzja przeprowadzanych zabiegów sprawiają, że efekty mogą być porównywane z klasycznymi technikami operacyjnymi. Pacjent po takim zabiegu niemal natychmiast może wrócić do normalnych czynności życia codziennego.


Wskazania do terapii Gamma Knife®

Guzy przerzutowe do mózgu

Oponiaki

Nerwiaki nerwów czaszkowych (głównie nerwu przedsionkowo – ślimakowego)

Guzy przysadki

Hamartoma

Niektóre guzy pochodzenia glejowego

Przyzwojaki

Neuralgie nerwów czaszkowych (głównie nerwu trójdzielnego)

Naczyniaki jamiste


Przygotowanie do terapii

Zalecenia ogólne

Aby zabieg mógł się odbyć pacjent nie może:

być przeziębiony

mieć opryszczki

posiadać stanów zapalnych lub ropnych na skórze

kobiety nie mogą być w ciąży

kobiety nie powinny mieć świeżo farbowanych włosów i świeżo wykonanej  henny lub innych zabiegów kosmetycznych. 

  • W przypadku występowania i leczenia u Pacjentki/ Pacjenta chorób przewlekłych, leki stale zażywane należy zabrać ze sobą do szpitala (w oryginalnych opakowaniach).
  • Przed przyjęciem do szpitala nie ma potrzeby wykonania żadnych badań laboratoryjnych krwi. Wykonamy je, kiedy będą już Państwo przyjęci do oddziału radioterapii.
  • W dniu przyjęcia do szpitala nie trzeba pozostawać na czczo. Można jeść i należy pić wodę. 

Dokumenty

Co należy przynieść na badanie?

  • wyniki badań rezonansu magnetycznego (RM) i/lub tomografii komputerowej (TK) (opis + płyta CD).
  • dokumentacja medyczna z wcześniejszych wizyt lekarskich lub hospitalizacji 

Przebieg terapii

Jak przebiega terapia Gamma Knife®

Przyjęcie pacjenta

Pacjent w dniu poprzedzającym zabieg w godzinach południowych przyjmowany jest do oddziału radioterapii. Pacjent wypełnia formularze i zgody na wykonanie zabiegu. Wykonywane są badania podstawowe. Po przyjęciu odbywa się konsultacja anestezjologiczna. 

 Przygotowanie do zabiegu

W dniu zabiegu, w znieczuleniu miejscowym, w nadzorze anestezjologicznym do głowy mocowana jest rama stereotaktyczna. 

Badania obrazowe

W ramie stereotaktycznej wykonywane są badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny (RM) oraz tomografia komputerowa (TK). W zależności od leczonego przypadku badania są wykonywane z lub bez użycia środka kontrastowego.

Planowanie leczenia

Po zakończeniu badań diagnostycznych zespół lekarzy i fizyków przygotowuje dokładny plan leczenia. Każdy plan jest indywidualnie dopasowany do Pacjenta i diagnozy.

Zabieg w urządzeniu Gamma Knife®

Po wykonaniu planu leczenia i jego weryfikacji można rozpocząć zabieg Gamma Knife®. Przez cały czas trwania zabiegu Pacjent ma możliwość kontaktu z osobami nadzorującymi leczenie. W dowolnym momencie, na życzenie Pacjenta procedurę napromieniania można przerwać i powrócić do niej w krótkim czasie bez jakichkolwiek negatywnych następstw. Zabieg trwa od kilkunastu minut do kilku godzin w zależności od rodzaju schorzenia, wielkości i ilości zmian.

Zakończenie leczenia

Po zakończeniu terapii neurochirurg zdejmuje Pacjentowi ramę stereotaktyczną. Po krótkotrwałej obserwacji Pacjent jest wypisywany do domu. Powrót do normalnych czynności życia codziennego następuje w ciągu kilku dni.

W dniu wypisania Pacjenta ze szpitala niezbędna jest obecność osoby towarzyszącej. Wypis standardowo planowany jest następnego dnia po przyjęciu do szpitala, w godzinach popołudniowych (ok. godz. 16:00- 17:00) 

Kontrola

Każdy Pacjent leczony w naszej placówce pozostaje w kontakcie z lekarzem wykonującym procedurę Gamma Knife. Okresowe kontrole w tutejszej Poradni Neurochirurgicznej pozwalają na ocenę postępów leczenia. 

Efekty leczenia

Rezultaty leczenia radiochirurgicznego Gamma Knife® nie są widoczne natychmiast. Efekty terapii wykorzystującej promieniowanie gamma są widoczne po upływie miesięcy, a nawet lat.

Kto kieruje na leczenie?

Na zabieg radiochirurgiczny kieruje:

Neurochirurg

Laryngolog

Neurolog

Onkolog

Radioterapeuta