Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Exira Gamma Knife®

Umów badanie na zabieg radiochirurgiczny
z użyciem urządzenia Gаmmа Knife® Pеrfеxion™

Kwalifikacja

Przed leczeniem metodą Gamma Knife®

Kwalifikacja do leczenia radiochirurgicznego metoda Gamma Knife odbywa się w Poradni Neurochirurgicznej  w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – osobiście lub w ramach teleporady.

Rejestracja na konsultacje

Teleporda

W przypadku wyboru TELEPORADY jako formy konsultacji prosimy o:

 • przesłanie dokumentacji medycznej
  • pocztą lub kurierem – płyty CD wraz z opisami badań diagnostycznych MR, ewentualnie TK, karty informacyjne leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego etc. 
  • mailowo – zawartość płyt CD z wynikami badań MR, ewentualnie TK w formacie DICOM oraz skany opisów, kart informacyjnych leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego etc.
 • wypełnienie i dołączenie do przesyłanej dokumentacji medycznej podpisanej karty upoważnień i zgód [do pobrania tutaj]
 • dołączenie potwierdzenia przelewu za przeprowadzoną konsultację (180,00 zł). 

Numer konta bankowego: 91 2490 0005 0000 4530 4576 8476 EXIRA GAMMA KNIFE SP. Z O.O. ALIOR BANK.Dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu [do pobrania tutaj]. Klauzula informacyjna-art.13 RODO [do pobrania tutaj]

Podczas pierwszej wizyty specjalista neurochirurg na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej dostarczonej przez Pacjenta dokonuje analizy przypadku i podejmuje decyzję dotyczącą możliwości i celowości leczenia Gamma Knife. W niektórych przypadkach ostateczna decyzja o leczeniu Gamma Knife odbywa się po konsultacji neurochirurga z radioterapeutą, radiologiem. W przypadku dodatkowych wątpliwości Pacjent kierowany jest na dodatkowe badania.


Wizyta kontrolna

Po leczeniu metodą Gamma Knife®

Wizyty kontrolne po leczeniu metodą Gamma Knife mogą odbywać się osobiście lub w ramach teleporady.

Rejestracja na wizytę kontrolną

Rejestracja na wizytę kontrolną odbywa się:

Po zarejestrowaniu się na konsultację konieczne jest dostarczenie płyty z kontrolnym badaniem MR, wykonanym zgodnie z zaleceniami otrzymanymi na karcie informacyjnej. 

Płytę z opisem można dostarczyć:

 • osobiście
 • pocztą lub kurierem – płyta CD wraz z opisem badania – 
  Adresując kopertę koniecznie proszę zamieścić nazwę naszej placówki czyli: EXIRA GAMMA KNIFE
 • mailowo – zawartość płyty CD oraz skan opisu badania

Teleporada

Wybierając TELEPORADĘ jako formę konsultacji, prosimy o:

 • przesłanie płyty z kontrolnym badaniem MR
  • pocztą lub kurierem – płyta CD wraz z opisem
  • mailowo – zawartość płyty CD w formacie DICOM oraz skan opisu
 • wypełnienie i dołączenie do przesyłanej dokumentacji medycznej podpisanej karty upoważnień i zgód [do pobrania tutaj]
 • dołączenie potwierdzenia przelewu za przeprowadzoną konsultację (180,00 zł). 

Numer konta bankowego: 91 2490 0005 0000 4530 4576 8476 EXIRA GAMMA KNIFE SP. Z O.O. ALIOR BANK.Dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu [do pobrania tutaj]. Klauzula informacyjna-art.13 RODO [do pobrania tutaj]


Do pobrania

Dokumenty