10.10.2017

Raport bieżący nr 37/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 października 2017 roku

Zobacz także