06.06.2024

Raport bieżący nr 6/2024

Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad oraz zmiana porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego
na dzień 28 czerwca 2024 r

Zobacz także