11.09.2018

Raport bieżący nr 46/2018

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zobacz także