23.06.2016

Raport bieżący nr 36/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku

Zobacz także