20.09.2017

Raport bieżący nr 35/2017

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2017r.

Zobacz także