20.06.2016

Raport bieżący nr 33/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku

Zobacz także