30.08.2017

Raport bieżący nr 32/2017

Zawarcie aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki RODE-MED. Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach

Zobacz także