17.05.2018

Raport bieżący nr 25/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku

Zobacz także