09.05.2016

Raport bieżący nr 25/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2016 roku

Zobacz także