20.11.2012

Raport bieżący nr 23/2012

Informacja o przekroczeniu przez akcjonariusza 5 % w ogólnej liczbie głosów VOXEL S.A.

Zobacz także