28.04.2016

Raport bieżący nr 22/2016

wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku

Zobacz także