23.06.2017

Raport bieżący nr 21/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

Zobacz także