25.04.2016

Raport bieżący nr 20/2016

Zamierzona zmiana statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku

Zobacz także