16.10.2020

Raport bieżący nr 18/2020

Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu sierpniu 2020 r.

Zobacz także