20.06.2017

Raport bieżący nr 18/2017

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku

Zobacz także