07.05.2014

Raport bieżący nr 18/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 roku

Zobacz także