29.06.2021

Raport bieżący nr 15/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głos w na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zobacz także