25.06.2015

Raport bieżący nr 15/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku

Zobacz także