24.06.2019

Raport bieżący nr 14/2019

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zobacz także