30.06.2023

Raport bieżący nr 13/2023

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zobacz także