19.08.2020

Raport bieżący nr 13/2020

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Zobacz także