27.02.2013

Raport bieżący nr 13/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku

Zobacz także