22.06.2021

Raport bieżący nr 12/2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej  

Zobacz także