30.06.2023

Raport bieżący nr 11/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zobacz także