19.08.2020

Raport bieżący nr 11/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Zobacz także