11.10.2012

Raport bieżący nr 11/2012

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez osobę, która wchodzi w skład organu zarządzającego Emitenta

Zobacz także