23.05.2017

Raport bieżący nr 10/2017

Zamierzona zmiana statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

Zobacz także