29.04.2015

Raport bieżący nr 09/2015

Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

Zobacz także