28.09.2012

Raport bieżący nr 09/2012

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez osobę blisko związaną z osobą, która wchodzi w skład organu nadzorczego Emitenta

Zobacz także