07.12.2011

Raport bieżący nr 08/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 grudnia 2011 roku

Zobacz także