28.06.2012

Raport bieżący nr 06/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2012 roku

Zobacz także