04.11.2011

Raport bieżący nr 06/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2011 roku

Zobacz także