25.03.2019

Raport bieżący nr 05/2019

Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%

Zobacz także