23.01.2012

Raport bieżący nr 04/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 stycznia 2012 roku

Zobacz także