Radiofarmaceutyki

Nasza inwestycja
Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków Voxel S.A. zostało uruchomione w grudniu 2011 roku przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4 POIG: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, dla projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych”. Inwestycja ta, oparta na najwyższej, światowej jakości technologii, obejmująca uruchomienie jednego z najnowocześniejszych w kraju ośrodków diagnostyki obrazowej PET-TK-MR, to krok milowy w rozwoju diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce. To dla polskich pacjentów zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych na najwyższym światowym poziomie. Dzięki tej inwestycji Kraków uzyskał pierwsza pracownię PET i uruchomiony został drugi w Polsce ośrodek komercyjnej produkcji radiofarmaceutyków dla diagnostyki PET. To niezmiernie ważne, gdyż konieczność ich importu w istotny sposób ograniczała dostępność badań.

Nasze osiągnięcia
Już jesienią 2012 r. Voxel uzyskał certyfikat GMP oraz zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie Fludeoxyglugozy (FDG) – najważniejszego radiofarmaceutyku wykorzystywanego w diagnostyce PET. Od tego też czasu wykorzystuje ten produkt w swoich – obecnie już pięciu – ośrodkach PET w Polsce. W lipcu 2013 r. uzyskaliśmy zezwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych na wprowadzenie do obrotu wytwarzanego w Krakowie produktu leczniczego. Od tego czasu, dzięki zdobytym kontraktom, jesteśmy dostawcą FDG dla kilku ważnych ośrodków medycyny nuklearnej w Polsce. Uruchomiliśmy także hurtownię radiofarmaceutyków, dysponujemy odpowiednimi zezwoleniami na ich transport. Dzięki temu jesteśmy w pełni niezależni jako wytwórca i dostawca. Możemy dostarczać nasze radiofarmaceutyki każdemu odbiorcy na terenie naszego kraju.

Nasza technologia