Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

IT & infrastruktura

Integrator nowoczesnych technologii informatycznych i medycznych.
Już ponad 200 placówek na terenie całego kraju
korzysta z rozwiązań oferowanych przez Alteris.

Alteris S.A.
cyfrowy świat zdrowia

RIS & PACS 

Alteris S.A. jest autorem i dostawcą dla szpitalnych pracowni diagnostyki obrazowej

Dedykowane rozwiązania informatyczne dla pracowni radiologii klasycznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz medycyny nuklearnej umożliwiają pełne zarządzanie zakładem diagnostyki obrazowej.

System Alteris RIS/PACS

Radiologiczny System Informacyjny (RIS) – zapewnia pełen obieg informacji oraz  prowadzenie elektronicznej dokumentacji  w pracowni diagnostyki obrazowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

System Archiwizacji i Transmisji Obrazów (PACS) System, do którego podstawowych funkcji należy przechowywanie, zarządzanie oraz udostępnianie użytkownikom danych obrazowych w standardzie DICOM. 

System Alteris RIS/PACS dzięki dostępnym integracjom ze Szpitalnymi Systemami Informacyjnymi (HIS), systemami teleradiologii oraz urządzeniami diagnostycznymi wiodących dostawców zapewnia  szybki i niezawodny obieg informacji w jednostkach służby zdrowia.

Wdrożenia systemu w ponad 200 lokalizacjach

W ramach działalności Grupy Voxel oferujemy możliwość współpracy w zakresie teleradiologii. Dzięki zaawansowanym technologiom cyfrowym oraz możliwościom dostępu do danych diagnostycznych wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej.


Sztuczna inteligencja – AI

Deep learning

GK Voxel prowadzi projekty z czołowymi producentami oprogramowania systemów sztucznej inteligencji (AI), aby wprowadzić na rynek automatyczną analizę badań radiologicznych, wykrywanie nieprawidłowości anatomicznych w oparciu o algorytmy klasy „deep learning”. Radiomika to dziedzina w której obraz radiologiczny powstały w wyniku ustandaryzowanych metod pomiarowych zostaje poddany zaawansowanejj analizie a jego cechy zostają opisane i zmierzone. Radiomika jest podstawą medycyny spersonalizowanej i efektywnego doboru programów przesiewowych i precyzyjnego leczenia

Systemy CAD (computer aided diagnostic) już dziś wspierają pracę lekarza radiologa w różnych zakresach analizy. Jednak każdy z systemów CAD stosuje metodę opartą na podejściu lekarza, nawet jeśli w tle wykonywane są skomplikowane zadania obliczeniowe. Stanowi to ograniczenia dla tego typu systemów. Nie odszukują one wzorów w obrazie, bazują jedynie na segmentacji. Dzisiaj zaawansowane techniki na polu algorytmów AI oparte są na fazie uczenia “deep learning”, które szczególnie w dziedzinie automatycznego rozpoznawania obrazu techniki, uznawane są jako najlepsza technologia, pokonując dotychczasowo stosowane support vector machines (SVM).


Narzędzia wspomagające pracę lekarzy

Osirix MD i Tomocon Workstation

Alteris jest dystrybutorem specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz nowoczesnego oprogramowania diagnostycznego Osirix MD i Tomocon Workstation cenionego przez lekarzy radiologów. 


Projekty packagerskie, infrastruktura medyczna  

Budowanie pracowni diagnostyki obrazowej „pod klucz”

Projektowanie, budowanie, wyposażanie w sprzęt medycznych „POD KLUCZ” 

Dystrybucja sprzętu do diagnostyki obrazowej:
CT, MRI, CR, ANGIO, MAMMO, USG, WSTRZTKIWACZE KONTRASTU NEMOTO 

FINANSOWANIE PROJEKTOW 
w kooperacji z funduszami inwestycyjnymi bankami, firmami leasingowymi 

Materiały zużywalne do WSTRZYKIWACZY KONTRASTU DLA CT, MR 


MOBIGEN by Alteris

Innowacyjne rozwiązanie – mobilne laboratoria

Mobilne laboratoria Mobigen Molecular Diagnostic firmy Alteris oferują idealne rozwiązanie zapewniające wsparcie dla usług laboratoryjnych w sytuacjach awaryjnych.  Każde mobilne laboratorium jest zaprojektowane i skonstruowane tak, aby spełniać lub przekraczać wytyczne zaproponowane przez CDC (Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) dla laboratoriów BSL-2 oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dla laboratoriów BSL3.

Alteris jest pionierem w produkcji innowacyjnych mobilnych rozwiązań laboratoryjnych w Polsce, który zapewnia rozwiązanie OEM z jednego źródła zarówno dla laboratorium, jak i wszystkich krytycznych urządzeń. Uznani eksperci merytoryczni wspierają naszych inżynierów oraz techników w tworzeniu nowych innowacyjnych rozwiązań.

Zastosowanie

Mobilne laboratoria Mobigen Molecular Diagnostic firmy Alteris są gotowymi do użycia pracowniami wirusologii przystosowanymi do natychmiastowego zastosowania na terenie Polski i Europy. Zastosowania obejmują:

  • Nadzór nad chorobami w nagłych wypadkach
  • Wykonywanie badań laboratoryjnych w czasie pandemii
  • Dodatkowe wsparcie głównego laboratorium na czas przestoju
  • Każde zastosowanie, w którym wymagana jest izolacja mikrobiologiczna w pomieszczeniu laboratoryjnym

Laboratoria Mobigen Molecular Diagnostic są zaprojektowane do zasilania z zewnątrz i wyposażone w system zasilania awaryjnego (UPS) dla podtrzymywania procesów. Opcjonalnie mogą być zintegrowane z generatorem prądu przy użyciu automatycznego przełącznika dla zapewnienia redundancji w przypadku wahań lub przerw w dostawie prądu lub/i system baterii fotowoltaicznych.

Zobacz więcej na www.mobigen.eu


Klatki Faradaya

Specjalistyczne pomieszczenia MR

Alteris jest doświadczonym wykonawcą i dostawcą Klatek Faradaya – specjalistycznych pomieszczeń niezbędnych do poprawnego i niezawodnego działania rezonansu magnetycznego. 

Do chwili obecnej zrealizował ponad 450 instalacji klatek zarówno w Polsce, jaki i w wielu krajach Europy, Azji oraz Afryki.


Dystrybucja implantow i materialow zużywalnych 

Implanty kręgosłupa i wkłady do wstrzykiwaczy kontrastów

Alteris jest dystrybutorem najwyższej jakości implantów kręgosłupa szwajcarskiej firmy Spineart oraz jednorazowych wkładów do wstrzykiwaczy kontrastów wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej.


UNIT DOSE 

Przygotowania i dystrybucja leków

System Unit Dose oparty na zastosowaniu metody przygotowania i dystrybucji leków polegającej na wydawaniu z poziomu centralnej apteki, leków w formie gotowej do podania oraz indywidualnie przygotowanej dla danego pacjenta.

Poprawa bezpieczeństwa pacjenta
– redukcja liczby błędów 

Efektywność kosztowa
– redukcja stanów magazynowych 

Ulepszona opieka farmaceutyczna
– redukcja czasu i kosztu i dystrybucji leków

Kontrola dosępu i zużycia
– redukcja strat i nadużyć 


Telehistopatologia 

Hybryda mikroskopu do zdalnej histopatologii

System telehistopatologii oparty jest na rozwiązaniu OmniVidi będącym hybrydą mikroskopu do zdalnej histopatologii i skanera preparatów histopatologicznych. Urządzenie umożliwia zdalną i błyskawiczną analizę komputerową tkanki z preparatów znajdujących się w odległych lokalizacjach, oferuje pełną digitalizację danych oraz skraca proces diagnostyczny z tygodni do minut.

Innowacyjność
urządzenie łączące cechy mikroskopu i skanera 

Jakość
zdalna ocena materiału histopatolocznego na podstawie obraz w wysokiej rozdzielności 

Funkcjonalność
zaawansowane oprogramowanie pozwalające na zdalne sterowanie mikroskopem 

Optymalizacja
skrócenie czasu opisu próbek. Lepsze wykorzystane sprzętu obraz czasu pracy. 


Kontakt

Dział handlowy Alteris S.A.