Rozbudowa działu B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi radiofarmaceutykami

Wartość projektu
1 809 540,00 PLN
Dofinansowanie z UE
864 243,00 PLN
Okres realizacji
21.01.2020-21.04.2022

Projekt dotyczy rozbudowy działu badawczo-rozwojowego działającego w obrębie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie. W ramach projektu zostanie zakupiona aparatura naukowo-badawcza niezbędna do zrealizowania założeń agendy badawczo-rozwojowej.

Zakupiona infrastruktura  będzie również wykorzystywana w dziale kontroli jakości radiofarmaceutyków wytwarzanych w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone prace mające na celu zwiększenie parametrów technicznych posiadanego cyklotronu, a co za tym idzie zwiększeniem zdolności produkcyjnych oraz wprowadzenie zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego. Agenda badawczo-rozwojowa zakłada przeprowadzenie prac w zakresie radioznacznika galowego Ga68 wytworzonego w technologii cyklotronowej oraz FDOPA. Chlorek galu Ga68, radioznacznik stosowany w diagnostyce prostaty oraz guzów neuroendokrynnych. FDOPA jest stosowana w diagnostyce zespołu Parkinsona oraz innych schorzeń neurologicznych, różnicowanie drżenia zamiarowego i różnicowanie zespołów Parkinsona oraz diagnostyce guzów neuroendokrynnych. Przeprowadzenie prac B+R w zakresie dwóch powyżej wymienionych radioznaczników nie jest przypadkowe. Zarówno związki znakowane izotopem Ga68 jak i FDOPA są komplementarnymi dla siebie radioznacznikami stosowanymi w diagnostyce guzów neuroendokrynnych. Wdrożenie wyników agendy do działalności Voxel pozwoli na uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów  radiofarmaceutyki znakowane galem Ga68 oraz FDOPA. Realizacja agendy pozwoli na kompleksową diagnostykę w zakresie guzów neuroendokrynnych dającej informację o zróżnicowaniu guzów, stopniu zaawansowania oraz dającej możliwość podjęcie dalszych decyzji terapeutycznych.